תוכנית שיווקית לנכס בבלעדיות– מסלול סופר
פרוט הפעולות השיווקיות אשר יבוצעו על ידי לצורך שיווק אופטימלי לנכס שלך:
עד 10 ימים מתחילת השיווק
ü      ניתוח השוואתי של מחירי נכסים דומים באזור
ü      שיווק נתוני הנכס לסוכני המשרד באמצעות הודעת SMS ומערכת ה- CRM  המשרדית והרישתית
ü      במידת הצורך - הודעה למתווכים אשר עובדים על הנכס בהסכמה, על קבלת ייצוג בלעדי בנכס
ü      תליית שלט למכירה על הנכס
ü      צילום הנכס כולל צילומי חוץ
ü      תיאום סיור בנכס לסוכני המשרד
ü      מתן הדרכה ייחודית להכנת הנכס וסביבתו לקראת המכירה
ü      העלאת מודעה לאתר יד 2 כולל תמונות של הנכס www.yad2.co.il
ü      העלאת מודעה לאתר רי/מקס ישראל (אתר המונה מעל 90,000 כניסות בחודש)www.remax.co.il
ü      העלאת מודעה לאתר הבינלאומי של רי/מקס http://global.remax.com
ü      העלאת לאתר רי/מקס אמפייר www.2102.co.il
ü      הפצת דף נכס לכל סוכני המשרד
ü      פנייה לקונים פוטנציאליים ממאגר הקונים של המשרד והעברת מידע על הנכס
ü      הפצת דף נכס למשרדי התיווך המובילים בעיר והזמנתם לשתף פעולה במכירת הנכס
ü      הפצת דף נכס בפייסבוק למרכז קשרים עסקי כגון: עורכי דין, בנקאים, מעצבי פנים...
ü      הכנת סרטון מצגת לנכס והעלאתו ליו-טיוב ולאתרים נוספים אשר הנכס מפורסם בהם
ü      הפצת פרטי הנכס בפייסבוק בקבוצות שיתוף פעולה בין מתווכים
כגון: שת"פ בין מתווכים, רי/מקס אמפייר בפייסבוק, מתווכים משתפים פעולה וכו'
ü      הכנת דף נכס לקונים פוטנציאליים
ü      העברת עדכון במייל לבעלי הנכס עם פרוט כל הפעולות שבוצעו עד כה
ימים 10-30 :
ü      המשך פרסום הנכס באתרי האינטרנט השונים
ü      בדיקת ביצוע המלצות בדבר הכנת הנכס למכירה
ü      העברת משוב לבעלי הנכס מקונים שביקרו בנכס
ü      הזמנת עד 1,000 גלויות לשיווק הנכס בסביבתו המיידית
ü      העברת עדכון במייל לבעלי הנכס עם פרוט כל הפעולות שבוצעו עד כה
ימים 30-60 :
ü      המשך פרסום הנכס באתרי האינטרנט השונים
ü      הפצת עד 1,000 גלויות שיווק הנכס בסביבתו
ü      העברת משוב לבעלי הנכס מקונים שביקרו בנכס
ü      בדיקת מכירות דומות אם בוצעו אצל סוכנים אחרים בחודש האחרון
ü      קיום בית פתוח
ü      העברת עדכון לבעלי הנכס על תוצאות הבית הפתוח
ü      העברת עדכון במייל לבעלי הנכס עם פרוט כל הפעולות שבוצעו עד כה
במידה והנכס לא יימכר עד נקודת זמן זו, תתואם פגישה לבחינה מחודשת של תהליך המכירה
ימים 60-90 :
ü      המשך פרסום הנכס באתרי האינטרנט השונים
ü      העברת משוב לבעלי הנכס מקונים שביקרו בנכס
ü      בדיקת מכירות דומות אם בוצעו אצל סוכנים אחרים בחודש האחרון
ü      העברת עדכון במייל לבעלי הנכס עם פרוט כל הפעולות שבוצעו עד כה
ימים 90-180:
ü      המשך פרסום הנכס באתרי האינטרנט השונים
ü      הפצת 1,000 גלויות שיווק הנכס בסביבתו
ü      העברת משוב לבעלי הנכס מקונים שביקרו בנכס
ü      בדיקת מכירות דומות אם בוצעו אצל סוכנים אחרים בחודש האחרון
ü      בחינת אפשרות לקיום בית פתוח
ü      העברת עדכון לבעלי הנכס על תוצאות הבית הפתוח במידה וקוים
ü      העברת עדכון במייל לבעלי הנכס עם פרוט כל הפעולות שבוצעו עד כה
ייצוג מול קונים פוטנציאליים:
ü      סינון קונים מקיף
ü      מתן מידע לקונים לגבי סביבת הנכס והאזור
ü      סיוע בקבלת משכנתא במידת הצורך
ü      הפניה לעורך דין במידת הצורך
תכנון וניהול מו"מ:
ü      הגשה וניתוח של הצעות מחיר
ü      גישור בין הצדדים לעסקה מוצלחת
 
 
 
בצמוד לטופס הזמנת שרותי תיווך בבלעדיות שמספרו ______ אשר נחתם ביום __________
הנני מתחייב/ת לבצע את כל הפעולות השיווקיות המפורטות בדפים אלו, כדי לשווק ביעילות את
הנכס שלכם במחיר הגבוה ביותר האפשרי, ולהראות אותו למספר הגדול ביותר של קונים
 פוטנציאליים בזמן הקצר ביותר.
עלינו לעבוד כצוות על מנת להצליח למכור את הנכס בזמן הקצר ביותר ובמחיר הגבוה ביותר האפשרי.
במידה ותרגישו שאיני מקיים/ת  את התוכנית השיווקית לה התחייבתי לשביעות רצונכם, אשמח אם  תפנו אלי לצורך ביצוע הערכה משותפת ושיפור התהליך.
מוכר _______________________  חתימה _____________________
מוכר _______________________ חתימה _____________________
סוכן הנדל"ן __________________ חתימה _____________________